Het leven als jager

Historische achtergrond

Het grootste deel van zijn bestaan is de mens jager-verzamelaar geweest. In die periode leefde hij een nomadisch bestaan waarin hij van jachtgebied naar jachtgebied trok.

Lees verder

Creatieve opdracht en presentatie

De leerlingen voeren een creatieve opdracht uit. Ze maken onder andere een voorwerp dat bij hun taakgroep hoort. Met deze voorbeeldbrief vraagt u de ouders materialen voor de creatieve opdracht. En kunt u hen uitnodigen voor de presentatie van de opdracht in de klas.

Opdrachten in het museum Mueson of Historische Openluchtmuseum

Op pagina 30 en pagina 31 van het werkschrift staan opdrachten die respectievelijk in Museon en het Historisch Openlucht Museum gemaakt kunnen worden. Alle objecten bij opdracht 1 t/m 3 bevinden zich in het Museon.

Deel met anderen

Online software bij De Trek

Per module is verschillende software beschikbaar voor digibord en computer. Introductiefilmpjes, een educatieve website voor groep 7 en 8, een digitale encyclopedie en interactieve computerspellen voor groep 4 tot en met 6.

Lees verder