Romeinen in ons land

Historische achtergrond

De periode van de Romeinse bezetting heeft in de lage landen minder sporen nagelaten dan in vele andere Europese gebieden. Hier ontbreken grote Romeinse bouwwerken als aquaducten en tempels.

Lees verder

Creatieve opdracht en presentatie

De leerlingen doen een creatieve opdracht. Ze maken een kijkdoos die bij hun taakgroep hoort. Ze presenteren hun kijkdoos aan de andere taakgroepen. Met deze voorbeeldbrief kunt u ouders vragen om een schoenendoos of ander materiaal te verzamelen en hen uitnodigen voor de presentatie.

Museumopdrachten in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden

Op pagina 30-31 van het werkschrift staan opdrachten die in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden gemaakt kunnen worden. De objecten bij opdracht 1 en 2 en de helft van de objecten van opdracht 3 bevinden zich in het museum.

Deel met anderen

Online software bij De Trek

Per module is verschillende software beschikbaar voor digibord en computer. Introductiefilmpjes, een educatieve website voor groep 7 en 8, een digitale encyclopedie en interactieve computerspellen voor groep 4 tot en met 6.

Lees verder