Leven in de middeleeuwen

Lesboek Leven in de middeleeuwen

Historische achtergrond

Na een periode van gevechten tussen Germaanse stammen, komen in onze regio de Franken aan de macht. Hun vorstendom groeit uit tot een rijk dat ten tijde van Karel de Grote (742-814) een groot gedeelte van Europa omvat.

Lees verder

Creatieve opdracht en presentatie

Uw leerlingen voeren in stap 5 een creatieve opdracht uit. Ze maken een geschenk voor Karel de Grote. Tijdens de presentatie van stap 6 geven ze hun geschenk aan de koning. Download hier een voorbeeldbrief voor de ouders. Hierin kunt u hen vragen om materiaal te helpen verzamelen en hen uitnodigingen voor de presentatie.

Museumopdrachten in het Noorbrabants Museum in Tilburg

Op pagina 30-31 van het werkschrift staan opdrachten die in het Noordbrabants Museum in Tilburg gemaakt kunnen worden. De objecten bij opdracht 1 en 2 en de helft van de objecten van opdracht 3 bevinden zich in het museum.

Deel met anderen

Online software bij De Trek

Per module is verschillende software beschikbaar voor digibord en computer. Introductiefilmpjes, een educatieve website voor groep 7 en 8, een digitale encyclopedie en interactieve computerspellen voor groep 4 tot en met 6.

Lees verder