De gouden eeuw

Historische achtergrond

In de zeventiende eeuw is de Republiek op economisch, financieel en militair terrein een wereldmacht waarmee iedere staat serieus rekening dient te houden. Amsterdam vervult daarbij de rol van motor en onbetwist leider.

Lees verder

Creatieve opdracht en presentatie

De leerlingen voeren een creatieve opdracht uit. Ze maken een wandtegel voor het nieuwe stadhuis van Amsterdam. Tijdens de presentatie overhandigen ze hun wandtegel aan de burgemeesters van de stad. Nodig met deze voorbeeldbrief ouders uit voor de presentatie.

Museumopdrachten in het Amsterdams Historisch Museum

Op pagina 30-31 van het werkschrift staan opdrachten die in het Amsterdams Historisch Museum gemaakt kunnen worden. De objecten bij opdracht 1 en 2 en de helft van de objecten van opdracht 3 bevinden zich in het museum.

Deel met anderen

Online software bij De Trek

Per module is verschillende software beschikbaar voor digibord en computer. Introductiefilmpjes, een educatieve website voor groep 7 en 8, een digitale encyclopedie en interactieve computerspellen voor groep 4 tot en met 6.

Lees verder