Nederland na de oorlog

Historische achtergrond

De leidende positie binnen de westerse wereld (en ook op wereldniveau) is overgenomen door de Verenigde Staten. Veel meer dan voorheen richt de Nederlandse politiek haar blik over de eigen grenzen: ons land sluit zich aan bij de grote internationale samenwerkingsverbanden, zoals de NAVO in 1949 en de EEG (de latere EG en EU) in 1958.

Lees verder

Creatieve opdracht en presentatie

Uw leerlingen voeren in stap 5 een creatieve opdracht uit. Ze maken een geschenk voor Karel de Grote. Tijdens de presentatie van stap 6 geven ze hun geschenk aan de koning. Download hier een voorbeeldbrief voor de ouders. Hierin kunt u hen vragen om materiaal te helpen verzamelen en hen uitnodigingen voor de presentatie.

Museumopdrachten

Op pagina 30-31 van het werkschrift staan opdrachten die in het Noordbrabants Museum gemaakt kunnen worden. De objecten bij opdracht 1 en 2 en de helft van de objecten van opdracht 3 bevinden zich in het museum.

Deel met anderen

Online software bij De Trek

Per module is verschillende software beschikbaar voor digibord en computer. Introductiefilmpjes, een educatieve website voor groep 7 en 8, een digitale encyclopedie en interactieve computerspellen voor groep 4 tot en met 6.

Lees verder