Uitvindingen

Historische achtergrond

Nederland is een betrekkelijke laatkomer op het podium van geïndustrialiseerde landen in Europa. Tot ver in de 19e eeuw maakt men nog vooral gebruik van mens-, dier-, water- en windkracht.

Lees verder

Creatieve opdracht en presentatie

De leerlingen voeren een creatieve opdracht uit. Ze maken een spandoek of protestposter over de Kinderwet. Tijdens de presentatie laten ze zien wat ze vinden van de Kinderwet. Met deze voorbeeldbrief nodigt u ouders uit om materialen te verzamelen en natuurlijk om naar de presentatie te komen.

Museumopdracht in het Textielmuseum in Tilburg

Op pagina 30-31 van het werkschrift staan opdrachten die in het Textielmuseum in Tilburg gemaakt kunnen worden. De objecten bij opdracht 1 en 2 en de helft van de objecten van opdracht 3 bevinden zich in het museum.

Deel met anderen

Online software bij De Trek

Per module is verschillende software beschikbaar voor digibord en computer. Introductiefilmpjes, een educatieve website voor groep 7 en 8, een digitale encyclopedie en interactieve computerspellen voor groep 4 tot en met 6.

Lees verder