De twee wereldoorlogen

Museumopdrachten in het werkschrift

Op pagina 30-31 van het werkschrift staan opdrachten die in het Verzetsmuseum Friesland gemaakt kunnen worden. De objecten bij opdracht 1 en 2 en de helft van de objecten van opdracht 3 bevinden zich in het museum.

Creatieve opdracht en presentatie

In de afgelopen weken zijn de leerlingen bezig geweest met De twee wereldoorlogen. Met een voorleesverhaal, opdrachten en nog veel meer. Met deze voorbeeldbrief nodigt u ouders uit materialen te verzamelen voor de presentatie van de opdracht en natuurlijk voor de presentatie zelf.

Deel met anderen

Online software bij De Trek

Per module is verschillende software beschikbaar voor digibord en computer. Introductiefilmpjes, een educatieve website voor groep 7 en 8, een digitale encyclopedie en interactieve computerspellen voor groep 4 tot en met 6.

Lees verder