Werken in taakgroepen

Een belangrijk kenmerk van De Trek is het werken in taakgroepen. Elke taakgroep benadert een tijdvak vanuit een andere invalshoek.

De taakgroepen worden in stap 1 ingedeeld. Halverwege een module wisselen de taakgroepen informatie uit over wat zij geleerd hebben.

Elke taakgroep vertegenwoordigt een maatschappelijke groep in het tijdvak van de module. De taakgroepen in bijvoorbeeld de module 'Nederland in de Tweede Wereldoorlog' (groep 6) zijn: de aanpassingsgroep, de bevrijdingsgroep, de vervolgdengroep, de collaboratiegroep en de verzetsgroep.

Groep 4

In groep 4 maken de leerlingen voorzichtig kennis met het werken in taakgroepen. In plaats van 5 taakgroepen (zoals in groep 5 t/m 8) wordt de klas verdeeld in 3 taakgroepen. Verder zijn de taakgroepgerichte opdrachten beperkt tot de creatieve opdracht van stap 3 en de presentatie van stap 4.

Groep 5 t/m 8

In stap 2 en 3 werken de leerlingen in tweetallen binnen de eigen taakgroep met de digitale encyclopedie. De leerlingen werken samen, overleggen en verdelen taken. In stap 4 en 8 wisselen de taakgroepen informatie aan elkaar uit. Op deze manier leren de leerlingen van elkaar. In stap 5 maken alle taakgroepen een eigen creatieve opdracht. Het resultaat hiervan presenteren zij in stap 6 aan de andere taakgroepen.

Deel met anderen